[Tips] วิธีค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) และงบการเงิน จากฐานข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

Avatar photo
how-to-DBD-Data-Warehouse-6

ปัจจุบันผู้ประกอบ ธุรกิจ ต่างรู้กันดีว่า การประกอบธุรกิจยุคใหม่ เราต้องรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตัวเอง และการวิเคราะห์คู่แข่ง  เพื่อวางแผนการดำเนินงานธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ประกอบกับนิติบุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จะต้องนำรายได้มาคำนวณในการเสียภาษี ยื่นเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นการยื่นเสียภาษีครึ่งปีแรกโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.51 ซึ่งต้องยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 จะต้องเสียภาษีเต็มปีโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งในขณะนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 31 พฤษภาคม 2565 โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบ ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 ถือว่าต้องแม่นยำและถูกต้อง ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำ วิธีค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลประเภทธุรกิจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) และงบการเงิน จากฐานข้อมูลของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยตรง ดังต่อไปนี้

 

วิธีค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) และงบการเงิน จากฐานข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ฐานข้อมูลนิติบุคคลของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อยู่ค่อนข้างลึกครับ ดังนั้นผมจึงช่วยยิงลิงก์ตรงให้เลย นั่นคือ >> DBD Data Warehouse+ << เมื่อเข้ามาที่หน้าฐานข้อมูลนิติบุคคล แล้วให้เราพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ เพื่อยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วกดที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ได้เลย

how-to-DBD-Data-Warehouse-1

เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับช่องค้นหา เราก็เพียงใส่ชื่อบริษัท หน่วยงาน ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเต็ม ใช้เพียงบางคำในชื่อมาค้นหาก็ได้ ระบบอาจจะแสดงผลออกมาหลายบริษัท เราก็เพียงคลิกที่รายการที่เราต้องการก็พอ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาด้วย เลขทะเบียนนิติบุคคล รหัสประเภทธุรกิจ ชื่อหรือคำอธิบายประเภทธุรกิจ ซึ่งอย่างหลังนี้ก็จะมีประโยชน์ในการค้นหาคู่แข่ง วิเคราะห์คู่แข่งที่ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันกับเราได้ด้วยนะครับ

how-to-DBD-Data-Warehouse-2

ระบบก็จะแสดงผลข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาดังภาพ ในหน้านี้หากเราต้องการข้อมูลบริษัทของเราเองเท่านั้นก็คลิกเลือกที่รายการหรือแถวที่เราต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปที่จะมีข้อมูลแบบละเอียดมากขึ้น แต่หากเราค้นหามาด้วยประเภทธุรกิจเพื่อนำไปวิเคราะห์คู่แข่ง เราสามารถนำข้อมูลนิติบุคคลในหน้านี้ออกได้ด้วยเมนูด้านบนขวา ที่สามารถนำออกได้ทั้งที่เป็นไฟล์ Microsoft Excel และ PDF

how-to-DBD-Data-Warehouse-3

หากเราคลิกที่รายการหรือแถวใดแถวหนึ่งจากหน้าข้อมูลนิติบุคคลก่อนหน้านี้ ฐานข้อมูลจะพาเราเข้าสู่ข้อมูลนิติบุคคลแบบละเอียด ทั้งข้อมูลทั่วไป ที่อยู่ วันจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลประเภทธุรกิจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) งบการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนงบการเงิน ประวัติการส่งงบการเงิน และอื่น ๆ อีกมาก จะดูย้อนหลังกี่ปีเราเลือกได้หมด

how-to-DBD-Data-Warehouse-4

how-to-DBD-Data-Warehouse-5

เช่นเคยครับ ข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถนำออกเป็นไฟล์ Microsoft Excel และ PDF ได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งการยื่นภาษี การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง และวางแผนการดำเนินธุรกิจของตนเอง

how-to-DBD-Data-Warehouse-10