HMD Global จดแบรนด์ Asha ไว้เรียบร้อย หรือจะเตรียมปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้ง?

Advertisements
Advertisements

บริษัทสัญชาติฟินแลนด์อย่าง HMD Global ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ Nokia ในยุคปัจจุบันนี้และสามารถนำแบรนด์ให้กลับมาคืนมูลค่าสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งนั้นได้จดทะเบียนแบรนด์เพิ่มอีกหนึ่งตัว ซึ่งแบรนด์ที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น Asha อดีตชื่อรุ่นสมาร์ทโฟนตัวเล็กจาก Nokia เดิมนั่นเอง

ดูเหมือนว่า HMD จะไม่ตั้งใจจะขุนเพียงแค่เบรนด์ Nokia เท่านั้น แต่น่าจะเตรียมตัวขุดกำลังทำให้ Asha กลับมาบูมอีกครั้งให้ได้ด้วย เพราะจากเอกสารล่าสุดเผยให้เห็นว่า HMD Global นั้นได้ทำการจดเทรดมาร์กหรือตราสินค้า Asha ไว้ในครอบครองเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนฟินแลนด์แล้วนั่นเอง

คัดมาเพื่อคุณ

ทั้งนี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างแน่ชัดว่าทาง HMD Global นั้นได้ลิขสิทธิ์ของแบรนด์ Asha มาได้อย่างไร เพราะแน่นอนว่าชื่อนี้ไม่น่าจะได้มาง่ายๆ เพราะมีเจ้าของเดิมอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่า HMD Global นั้นต้องมีการติดต่อ Microsoft เป็นการภายในเพื่อดีลนี้อย่างแน่นอน และหากเป็นตามที่ว่ามาจริง การติดต่อเข้าซื้อแบรนด์ในครั้งนี้ก็ดำเนินการมาสักระยะแล้วด้วย