ประชาสัมพันธ์: GrabTaxi เข้าร่วมสัมมนาอบรมแท็กซี่จิตอาสา รุ่นที่ 3 สร้างสำนึกผู้ให้บริการขับขี่แท็กซี่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Avatar photo
image0031 | GrabTaxi | ประชาสัมพันธ์: GrabTaxi เข้าร่วมสัมมนาอบรมแท็กซี่จิตอาสา รุ่นที่ 3 สร้างสำนึกผู้ให้บริการขับขี่แท็กซี่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

GrabTaxi เข้าร่วมสัมมนาอบรมแท็กซี่จิตอาสา รุ่นที่ 3 สร้างสำนึกผู้ให้บริการขับขี่แท็กซี่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

image003

(จากซ้ายไปขวา) คุณ อดิศร กาญจนวรงค์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ GrabTaxi คุณดำรงชัย ปานจุ้ย นายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย พ.ต.อ. พิพัฒน์ บุญเพ็ชร ผู้กำกับการตำรวจจราจรและพ.ต.ท.ยงยุทธ ภักดีมงคง ที่ปรึกษาสหกรณ์บวรแท็กซี่

GrabTaxi แอพพลิเคชันแรกของเมืองไทยที่ช่วยผู้โดยสารในการเรียกรถแท็กซี่ มีความปลอดภัยสูง สะดวกและรวดเร็ว ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย จัดงานอบรมแท็กซี่จิตอาสารุ่นที่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมีสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่เข้าร่วม 300 คน

เป็นการให้ความรู้ทั่วไป อบรมจิตสำนึกของผู้ให้บริการที่ดี เพื่อก้าวไปในประชาคมอาเซียน และยังได้พูดถึงสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกผู้ขับขี่แท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ อย่างเช่น สมาชิกมีรถแท็กซี่ป้ายแดงเป็นของตัวเองได้แบบไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องหาผู้ค้ำประกัน ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแท็กซี่ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมต่อไปจะเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งข่าวอาชญากรรมและข่าวจราจร รวมทั้งการพัฒนารถเรื่องเครื่องแบบผู้ขับขี่แท็กซี่และรถแท็กซี่ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด น่าเรียกใช้

image001

(จากซ้ายไปขวา) คุณดำรงชัย ปานจุ้ย นายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย พ.ต.อ. พิพัฒน์ บุญเพ็ชร ผู้กำกับการตำรวจจราจรและคุณธารินทร์ แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
1 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
ธีรนาถ สนพ.ดาวเหนือ

อยากให้คนขับรถแท๊กซี่ให้เกียรติคนไทยและชาวต่างชาติด้วยความเสมอภาค มีกฏวินัย มีน้ำใจ เชื่อว่าคนขับรถแท๊กซี่ที่ดีมีเยอะ ช่วยคนรณรงค์ความเป็นคนไทยน้ำใจดีงาม และสยามเมืองยิ้ม

1
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx