Chrome ออกอัปเดตแพตช์ใหม่ อุดช่องโหว่ร้ายแรง

Google ได้ส่งอัปเดตเร่งด่วนเวอร์ชันใหม่สำหรับ Google Chrome อุดช่องโหว่ความปลอดภัยทั้งหมด 2 รายการ โดยหนึ่งในช่องโหว่นั้นถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้ว

ช่องโหว่ CVE-2022-1364 เป็นช่องโหว่ที่มีความร้ายแรงในเอนจิน V8 JavaScript ซึ่ง Google ยอมรับว่าช่องโหว่ดังกล่าวถูกใช้งานโดยผู้ไม่หวังดีแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่และผู้ไม่หวังดีที่ใช้ช่องโหว่ดังกล่าวถูกระงับไม่ให้เผยแพร่เพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคตต่อไป

เมื่อรวมกับ 2 ช่องโหว่ล่าสุด Google ได้แก้ไขช่องโหว่ที่มีความร้ายแรงไปแล้วทั้งหมด 3 รายการตั้งแต่ต้นปี ผู้ใช้งานสามารถอัปเดต Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด 100.0.4896.127 สำหรับ Windows, macOS และ Linux ได้ทันที