Google ส่งแอป Switch to Android ย้ายข้อมูลจาก iPhone ได้ง่ายขึ้น

switch-to-android-100924451-orig jpgautowebp8570

Google ได้ส่งแอปใหม่สำหรับ iOS ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน iPhone สามารถย้ายข้อมูลจาก iPhone ไป Android ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยแอปใหม่ที่ว่านี้มีชื่อว่า Switch to Android ครับ

แอปพลิเคชัน Switch to Android จะทำให้ผู้ใช้งาน iPhone สามารถย้ายจาก iPhone ไป Android ได้ง่ายผ่าน Wireless หรือแบบไร้สาย นั่นหมายความว่าเราสามารถย้ายข้อมูลได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องต่อสายไปมาระหว่างสองเครื่อง

“แอป Switch to Android จาก Google จะช่วยให้คุณย้ายประข้อมูลที่สำคัญ เช่น รูปภาพ วิดีโอ รายชื่อติดต่อ และข้อมูลต่าง ๆ ในปฏิทินไปยังอุปกรณ์ Android ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย” แต่ข้อมูลบางส่วนก็ไม่สามารถย้ายไปยัง Android ได้ เช่น ข้อความต่าง ๆ เป็นต้น

คัดมาเพื่อคุณ
Garmin-Descent-G1-1

ดาวน์โหลดแอป Switch to Android