Geekbench เตรียมแบน Xiaomi 12 หลังมีการปรับ CPU

Xiaomi 12 und 12 Pro Europa Launch80

Geekbench ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะถอดผลการทดสอบของ Xiaomi 12 ออกจากแพลตฟอร์มเนื่องจากมีการทดสอบพบว่า Xiaomi แอบลดประสิทธิภาพของ CPU ในบาง แต่หากเป็นการทดสอบก็จะทำให้ CPU ทำงานอย่างเต็มที่

อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศ ทาง Geekbench จะแบนสมาร์​ตโฟนของ Xiaomi ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Xiaomi 12X, และ Xiaomi 12 Pro โดยผลการทดสอบเป็นที่กระจ่างชัดว่า Xiaomi เขียนซอฟต์แวร์ให้ชิปทำงานได้อย่างเต็มที่เฉพาะแอปที่เลือกเอาไว้แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างการทดสอบของ Xiaomi Mi 11 ที่มีการลดประสิทธิภาพชิปเช่นเดียวกัน

gsmarena 001-18

คัดมาเพื่อคุณ
Screen-Shot-2565-05-23-at-13 08 40