Geekbench เตรียมแบน Xiaomi 12 หลังมีการปรับ CPU

Avatar photo
Xiaomi 12 und 12 Pro Europa Launch80

Geekbench ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะถอดผลการทดสอบของ Xiaomi 12 ออกจากแพลตฟอร์มเนื่องจากมีการทดสอบพบว่า Xiaomi แอบลดประสิทธิภาพของ CPU ในบาง แต่หากเป็นการทดสอบก็จะทำให้ CPU ทำงานอย่างเต็มที่

อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศ ทาง Geekbench จะแบนสมาร์​ตโฟนของ Xiaomi ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Xiaomi 12X, และ Xiaomi 12 Pro โดยผลการทดสอบเป็นที่กระจ่างชัดว่า Xiaomi เขียนซอฟต์แวร์ให้ชิปทำงานได้อย่างเต็มที่เฉพาะแอปที่เลือกเอาไว้แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างการทดสอบของ Xiaomi Mi 11 ที่มีการลดประสิทธิภาพชิปเช่นเดียวกัน

gsmarena 001-18

คัดมาเพื่อคุณ
xiaomi | Xiaomi | ชมคอนเซปต์ Xiaomi 12S Ultra ที่ใช้เลนส์ Leica M ได้