Samsung อาจจับ S Pen รวมกับ Galaxy S เลิกขาย Galaxy Note

S Pen เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟน Galaxy S และ Galaxy Note นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ S Pen ไม่รองรับการใช้งาน Galaxy S ซึ่งเป็นเรือธงแม้แต่รุ่นเดียว ทั้งนี้มีรายงานว่า Samsung เตรียมจัดไลน์ของเรือธงในปี 2021 ใหม่

แหล่งที่มาเผยว่า Samsung Galaxy S21 จะมาพร้อมกับปากกา S Pen โดย Samsung เลือกที่จะยกเลิกสมาร์ทโฟนซีรีส์ Galaxy Note และยุบรวม Galaxy S + S Pen เข้าด้วยกัน แต่สำหรับ S Pen นั้นจะรองรับการใช้งานเฉพาะรุ่นท็อปของ Galaxy S นั่นก็คือ Galaxy S21 Ultra นั่นเอง

Samsung Galaxy S21 นั้นถูกพัฒนาอยู่ภายใน Samsung ที่มีโค้ดเนมว่า “Unbound.” มีทั้งหมดสามโมเดลเช่นเดียวกับ Galaxy S20 แต่ยังไม่มีการยืนยันเรื่องชื่อแน่ชัดว่าจะใช้ชื่ออะไร แต่คาดว่าจะเป็น Galaxy S21, Galaxy S21+ และ Galaxy S21 Ultra

คัดมาเพื่อคุณ
gsmarena 002-11

นอกจากการรวมซีรีส์ Galaxy S และ Galaxy Note เข้าด้วยกันแล้ว ยังมีรายงานว่า Samsung จะเพิ่ม S Pen ในสมาร์ทโฟนซีรีส์อื่นด้วยใน Galaxy Fold 3 หรือสมาร์ทโฟนพับหน้าจอได้ในรุ่นใหม่ ถึงแม้ว่ายอดขายสมาร์ทโฟน Galaxy  โดยรวมจะลดลง แต่โดยปกติแล้ว Galaxy Note สามารถขายได้มากถึง 10 ล้านเครื่อง ถึงแม้ว่า Galaxy Fold จะยังไม่สามารถสร้างยอดขายได้มากเท่า แต่ปัจจุบัน Samsung สามารถผลิตหน้าจอแบบพับได้ได้มากถึง 600,000 ชิ้นต่อเดือน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านชิ้นต่อเดือน

หากข้อมูลนี้ถูกต้องจริง Galaxy Note 20 จะเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์ Galaxy Note ซึ่ง Samsung อาจมองว่านี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะประคองยอดขายของ Galaxy Fold ให้ได้ดีที่สุด