Samsung Galaxy Note9 ได้รับการอัปเดตล่าสุดที่ปรับปรุงคุณภาพของกล้อง ให้ดีขึ้น

Avatar photo
note 9 | Samsung Galaxy Note9 | Samsung Galaxy Note9 ได้รับการอัปเดตล่าสุดที่ปรับปรุงคุณภาพของกล้อง ให้ดีขึ้น

Samsung กำลังวางปล่อยการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Galaxy Note9 ซึ่งรวมถึงแพทช์รักษาความปลอดภัยประจำเดือนของระบบ Android ที่ต้องอัพเกรดเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญกว่านั้นเฟิร์มแวร์นี้ยังเพิ่มตัวเลือกในเมนูการตั้งค่าที่ให้คุณกำหนด Night Mode ได้แบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้การอัปเดตครั้งนี้ยังมาพร้อมกับการปรับปรุงกล้องถ่ายภาพที่ให้ คุณสลับ FOV Field of View หรือ องศารับภาพ  ของกล้องเซลฟี่ระหว่าง 68 องศาและ 80 องศา ด้วยการใช้สวิตช์ที่อยู่เหนือปุ่มชัตเตอร์ของกล้อง

การอัปเดตนี้มีหมายเลขรุ่น N960FXXU2CSDE ต้องการเนื้อที่ประมาณ 520MB และมีการปล่อยให้โหลดในประเทศ เยอรมนี แล้ว คาดว่าจะมีการปล่อยอัปเดตให้ Samsung Galaxy Note9 ทั่วโลกได้อัปกันในในหนึ่งหรือสองสัปดาห์นี้ คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้ด้วยการไปที่การตั้งค่า> เมนูอัปเดตซอฟต์แวร์ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

Note9 | Samsung Galaxy Note9 | Samsung Galaxy Note9 ได้รับการอัปเดตล่าสุดที่ปรับปรุงคุณภาพของกล้อง ให้ดีขึ้น