เกม Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered วางขายในญี่ปุ่น สิงหาคม นี้

เกมรีมาสเตอร์ที่มีปัญหาถูกเลื่อน ยาวอย่างเกม Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered ล่าสุดมีการประกาศวันวางขายใหม่อีกครั้ง ในญี่ปุ่น โดยเกมเลื่อนจากต้นปี 2020 ไปออกวันที่ 27 สิงหาคม 2020 บน Nintendo Switch และ PlayStation 4 จะมีราคา 4,800 เยน นอกจากนี้เกมจะออกเวอร์ชั่นบนสมาร์ทโฟนอย่าง Android และ iOS ด้วย

โดย เกมเป็นการนำต้นฉบับบน GameCube มาปรับภาพทำใหม่ อย่างไรก็ตาม Square Enix ยังไม่ได้ระบุถึงวันที่วางจำหน่ายสำหรับเกมสำหรับโซนอื่น  โดยจากเดิมเกมจะออกวันที่ 23 มกราคม 2020 แต่คาดว่าค่ายจะประกาศในช่วงเดือน มิถุนายน นี้เพราะทางค่ายจะมีการเปิดตัวงานใหญ่เพื่อเปิดตัวเกมเองเนี่องจากงาน E3 ถูกยกเลิกไป

เกม Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered   ออกบน PlayStation 4, Switch, iOS,และ Android 27 สิงหาคม 2020 ในญี่ปุ่น