FCC ขึ้นบัญชี Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคง

Avatar photo
979f13d8 d52e 4349 94ff 624cd09ceded | Huawei | FCC ขึ้นบัญชี Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคง

Federal Communications Commission (FCC) หรือ คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นบัญชีบริษัท Huawei และ ZTE กลายเป็นบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างเป็นทางการ

ประธานของ FCC, Ajit Pai กล่าวว่า จากข้อมูลของหน่วยงานในตอนนี้ พบว่าทั้ง Huawei และ ZTE มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ และด้วยภายใต้กฏหมายของจีนทำให้ทั้งสองบริษัทมีความจำเป็นต้องร่วมมือกับรัฐบาลด้านข่าวกรองด้วย

การที่ FCC ประกาศว่า Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐไม่สามารถใช้กองทุน Universal Service Fund สำหรับการซื้ออุปกรณ์โครงข่าย รวมถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เป็นของ Huawei และ ZTE ได้

คัดมาเพื่อคุณ
Review-Huawei-FreeBuds-Pro-2

ด้าน Huawei และ ZTE ยังไม่ได้แสดงความเคลื่อนไหวใด ๆ ต่อการประกาศดังกล่าว