Apple ส่งอัปเดต iOS 14.5 ยกระดับความปลอดภัยมากขึ้น

Advertisements
Advertisements

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Facebook ได้บอกกับสื่อว่าบริษัทจะทำตามนโยบายใหม่ของ Apple เรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานใน iOS 14.5 ที่ต้องขออนุญาตผู้ใช้งานในกรณีที่จะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานก่อนด้วย

วันนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14.5 และ iPadOS 14.5 ตัวเต็มออกมาแล้ว จุดเปลี่ยนแปลงหลักใน OS เวอร์ชันนี้คือเรื่องระบบความปลอดภัยโดยแอปพลิเคชันต่าง ๆ นะต้องขออนุญาตผู้ใช้งานหากจะมีการเก็บข้อมูลก่อน แน่นอนว่าเราสามารถเลือกอนุญาตหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการที่มีตัวเลือกแบบนี้ขึ้นมาย่อมส่งผลกับธุรกิจที่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานอย่าง Facebook แน่นอน

นอกจากฟีเจอร์เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานแล้ว ก็ยังเพิ่มความสามารถปลดล็อคด้วย Face ID ขณะใส่หน้ากากได้ด้วย แต่จะต้องมี Apple Watch เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ นอกจากนี้ Apple Watch จะต้องรัน wacthOS 7.4 เป็นต้นไปอีกด้วย

คัดมาเพื่อคุณ