Apple ส่ง macOS Big Sur 11.2.2 ไม่ให้ชาร์จผ่านฮับที่ไม่ได้มาตรฐาน

Avatar photo
macos hub | apple | Apple ส่ง macOS Big Sur 11.2.2 ไม่ให้ชาร์จผ่านฮับที่ไม่ได้มาตรฐาน

Apple ได้ส่งอัปเดตซอฟต์แวร์ macOS Big Sur 11.2.2 สู่สาธารณะโดยเน้นกากปรับปรุงพอร์ต USB-C ของ MacBook Air และ MacBook Pro ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ MacBook ทั้งสองรุ่น

Apple อธิบายว่าการอัปเดตดังกล่าวป้องกันไม่ให้ MacBook Pro รุ่นปี 2019 หรือใหม่กว่าและ MacBook Air รุ่นปี 2020 หรือใหม่กว่า ซึ่งรวมถึง MacBook Air และ MacBook Pro M1 และ MacBook Air M1 ได้รับความเสียหายเมื่อใช้กับอุปกรณ์เสริม USB-C ที่ใช้พลังงานจากผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานตามของ Apple

อย่างไรก็ตาม ถือว่าน่าเสียดายที่ Apple ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้ Mac บางรายได้รับ “ความเสียหาย” หรือไม่เมื่อใช้ฮับและ อุปกรณ์เสริม USB-C ของบริษัทอื่น โดยผู้ใช้งานสามารถอัปเดต macOS Big Sur 11.2.2 ได้ผ่าน Software Updates ของเครื่องได้ทันที

คัดมาเพื่อคุณ
usb-c

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้ใช้งาน MacBook Air และ MacBook Pro ที่ใช้ชิป M1 หลายคนประสบปัญหา เพื่อชาร์จผ่าน USB-C ของเครื่อง จะทำให้เครื่องเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟ บางเครื่องดับไปเฉย ๆ หรือบอร์ดพัง เป็นต้น