ครั้งแรกในประเทศไทย ติดตั้งเครือข่าย 3G และดาวเทียม สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในทะเลเพื่อกองทัพเรือ

อินทัช เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนกองทัพเรือ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียมสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในทะเล โดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต บนเรือหลวงกระบี่ 

6

เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียมแก่กองทัพเรือ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย 3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม ไปติดตั้งบนเรือหลวง เพื่อให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจได้อย่างสะดวกผ่านมือถือ เอไอเอส (3G 2100) ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในครั้งนี้

1

ข่าว PR

คัดมาเพื่อคุณ
AIS-3BB-handshake 1534340

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส 3G 2100 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับไทยคม ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีเครือข่าย 3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม บนเรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกที่ต่อโดยฝีมือคนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านมือถือเอไอเอส 3G 2100 ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ ประเทศต่างๆ ของนายทหารนักเรียน โรงเรียนนายเรือ โดยมีภารกิจแรกในการร่วมฝึกกับกองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิคและร่วมพิธีการสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review : IFR) ณ ประเทศออสเตรเลีย อันจะส่งผลให้ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในกรณีที่มีการเจ็บป่วยของกำลังพล การชำรุดของอุปกรณ์ประจำเรือ หรือการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ตลอดจนยังได้สนับสนุนบริการโทรกลับไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายทหารนักเรียนและกำลังพลประจำเรือให้สามารถติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

2 3 5


View Comments (0)

Leave a Reply