App Discuss: แนะนำ 9 แอปฯ จากศูนย์แอปพลิเคชันภาครัฐ สุขพอที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ และอื่น ๆ อีกมาก

Avatar photo
9 application for my 9 001 1 | Android | App Discuss: แนะนำ 9 แอปฯ จากศูนย์แอปพลิเคชันภาครัฐ สุขพอที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ และอื่น ๆ อีกมาก

ณ นาทีแห่งความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ในสังคมออนไลน์ก็ยังที่จะเกิดดราม่าด่าทอกันหลายอย่าง ยิ่งทำให้รู้สึกเศร้าขึ้นไปอีก เศร้าที่คนที่พ่อรักทุกคน คนไทยทุกคน ไม่รักกันเหมือนที่พ่อบอก ไม่สามัคคีกันเหมือนที่แม่สอน ด้วยเหตุนี้ แอพดิสคัส จึงขอนำเสนอแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกคำสอนของพ่อและแม่ของคนไทยทุกคน เอาไว้เตือนใจตัวเองและคนรอบข้าง ทุกชั่วขณะ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อทำให้ชาติไทยเดินต่อไปอย่างมั่นคงและก้าวหน้าอย่างที่พ่ออยากเห็น

เนื่องจากแอปพลิเคชันที่หลายคนแชร์กันเยอะ ๆ ตลอดวันนี้ทั้ง สุขพอที่พ่อสอน สุขแท้ที่แม่ให้ เป็นแอปฯ ที่แนะนำโดยศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำแอปฯ อื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับคนไทย ซึ่งต่างก็เป็นแอปฯ ที่ศูนย์ฯ แนะนำทั้งสิ้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. สุขพอที่พ่อสอน

9-application-for-my-9-001-1

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

2. สุขแท้ที่แม่ให้

9-application-for-my-9-001-6

แอปพลิเคชัน ‘สุขแท้ที่แม่ให้’ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ (รล.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA)และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(MICT) เพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชดำรัส พระฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถน้อมนำพระราชดำรัส มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเรียนรู้ประโยชน์จากแนวทางการทรงงานโครงการในพระราชดำริ ทั้งยังมีปฏิทินกิจกรรม และโครงการที่สำคัญต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี สามารถเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการด้านการเกษตร ฯลฯ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

3. G-News

9-application-for-my-9-001-2

แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน และทุกภาคส่วน สามารถรับข้อมูลข่าวสารและบริการอันเป็นประโยชน์ที่ส่งตรงจากภาครัฐถึงมือประชาชน และอนาคตยังรองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น

 • การต่อทะเบียนรถยนต์
 • สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากภาครัฐ
 • ข้อมูลสถานะการรับบริการด้านธุรกิจจากภาครัฐ เป็นต้น

โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจหรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้  โดยมีสโลแกนว่า “รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ ทันที แม่นยำ เชื่อถือได้”

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

4. Traffic Voice Information Service (TVIS)

9-application-for-my-9-001-8

TVIS เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ โดยดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง CCTV เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง  ปัจจุบันได้ทำการรวมข้อมูลน้ำท่วมเพื่อเป็นข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ โดยผ่านแหล่งต่าง ๆ เช่น กทม. กรมทางหลวง ระดับน้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

 
5. คู่มือประชาชน

9-application-for-my-9-001-5

แอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยประชาชนสามารถ
– ค้นหาคู่มือประชาชนสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
– ดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น
– บันทึกคู่มือประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลัง
– ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นงานส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

6. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับเต็ม

9-application-for-my-9-001-4

แอปพลิเคชัน ประมวลกฎหมายอาญา เป็นโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ ที่รวบรวมเนื้อหาประมวลกฎหมายอาญา ไว้อย่างครบถ้วน โดยการใช้งานนั้นง่ายและสะดวกเนื่องจากความสามารถของ application 2 ชนิด คือ

 • แอปพลิเคชัน ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับเต็ม สามารถค้นหาได้ โดยการกดค้างบนข้อความซักพัก แล้วคำสั่ง Search/ค้นหา จะขึ้นมา
 • แอปพลิเคชัน ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับเต็ม นี้มีไว้เพื่อการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ถ้ามีการอัพเดทใดๆ จะเป็นการ update อัตโนมัติกับเครื่องของผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องโหลดไฟล์เพิ่มเติม

หมายเหตุ การโหลด ครั้งแรกอาจใช้เวลาพอสมควร เนื่องจาก เนื้อหามีขนาดใหญ่

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

7. BMA Traffic (CCTV)

9-application-for-my-9-001-7

คัดมาเพื่อคุณ
apollo | apple | น่ารัก! นักพัฒนาสร้างแอปเลี้ยงหมา แมว บน Dynamic Island

แอปพลิเคชัน BMA Traffic เป็นแอปฯ สำหรับแสดงสภาพการจราจร เส้นทางหลักภายในพื้นที่วงแหวนรัชดาภิเษกชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงได้ทั้งรูปแบบเส้นสีตัวแทนสภาพจราจรและในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวแบบ real time พร้อมทั้งมีการแสดงข่าวสารต่างๆและระบบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแนวถนนที่ผู้ใช้งานสนใจ พร้อมทั้งมีระบบสมาชิก ให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเหตุการณ์ต่างๆ

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

8. Lostcar

9-application-for-my-9-001-9

โปรแกรมประยุกต์ตรวจสอบข้อมูลรถแจ้งหายสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มข้อมูลที่ใช้ค้นหาเพื่อตรวจสอบสถานะรถได้แก่ :

 • กลุ่มของทะเบียนรถ.
 • กลุ่มของเลขตัวเครื่อง / เลขตัวถัง
 • ชื่อเจ้าของรถ

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

 

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอีกร้อยแปดพันเก้าที่ภาครัฐได้ทำออกมาเพื่อบริการประชาชน แต่เรามักจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ เราจะบอกทั้งหมดไว้ในบทความนี้คงไม่ไหวครับ จึงขอแนะนำแอปฯ สุดท้าย เป็นแอปฯ ที่จะรวบรวมแอปฯ ทั้งหมดของภาครัฐเอาไว้ และเมื่อมีแอปฯ ใหม่ ๆ มา ก็จะมีการแจ้งเตือนเราให้ไปดาวน์โหลด รับรองไม่พลาดแน่นอนครับ นั่นคือ แอปฯ ของโครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ นั่นเอง

9. GAC

9-application-for-my-9-001-3

EGA สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัว GAC (Government Application Center) โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันของภาครัฐเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service, m-Service) ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ในมือคุณ GAC รองรับการใช้งานบนทั้งบน iOS และ Android คุณสมบัติการใช้งานที่สำคัญ

 • ค้นหาแอปพลิเคชันที่ต้องการผ่านหมวดหมู่ที่แบ่งตามงานราชการที่ให้บริการประชาชน
 • ระบบแนะนำแอปพลิเคชันยอดนิยม, แอปพลิเคชันมาใหม่ และแอปพลิเคชันแนะนำในแต่ละช่วงเวลาสำคัญ
 • รองรับการใช้งานแบบ Log in เดียว* (single sign on: SSO) ทำให้ง่ายต่อการจดจำ
 • ระบบการค้นหาอัจฉริยะ จากคำสำคัญ (key word) และระบบคัดกรองตามหมวดหมู่
 • รองรับการให้ Rating และความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแก่หน่วยงานเจ้าของแอปพลิเคชัน
 • ระบบ log in ที่สามารถเก็บแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อย และรองรับระบบ personalize ในอนาคต

* สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถใช้ MailGoThai account ล็อคอินเข้าใช้งานได้ โดยระบบงานอัจฉริยะจะโชว์แอปพลิเคชันของคุณเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลด >> Android, iOS

 


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx