คุณกำลังอ่าน
Google เปิดตัวโครงการ “สะพานดิจิทัล” ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ

Google เปิดตัวโครงการ “สะพานดิจิทัล” ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ

Wat.C

Saphan Digital เป็นโครงการใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Google กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์และการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ การสร้างโปรไฟล์ธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วย Google My Business ไปจนถึงการรับชำระเงินออนไลน์ นอกจากนี้เมื่อจบโครงการ บุคคลทั่วไปที่ผ่านการทดสอบและการฝึกอบรมจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะดิจิทัลที่ได้เรียนมาและฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เข้าร่วมโครงการด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ Saphan Digital จะได้รับโอกาสดังนี้

 1. การเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลชั้นนำ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยให้ธุรกิจมีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
 2. การเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัล: หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดทำโดย Google และพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและดิจิทัลที่หลากหลาย โดยหลักสูตรเหล่านี้จะเปิดสอนทางออนไลน์ผ่านวิดีโอออนดีมานด์และวิดีโอสตรีมมิ่ง
 3. การลงมือปฏิบัติจริง: การจับคู่กันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจะช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ผ่านการทดสอบและการฝึกอบรมได้นำทักษะดิจิทัลที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง ด้านผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะได้รับการช่วยเหลือในการนำเครื่องมือดิจิทัลไปใช้งานจริง

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ เช่น

 • หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์
  • แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์
  • วิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์
  • เทคนิคการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดี
 • หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน
  • วิธีทำให้ร้านค้าถูกค้นเจอง่ายๆ บนอินเทอร์เน็ต
  • เรียนรู้การรับชำระเงินและส่งของผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการทำโฆษณาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อช่วยโปรโมทให้คนรู้จักองค์กรและเข้าถึงกลุ่มผู้สนับสนุนได้มากขึ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนได้ 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์
 • หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์
 • หลักสูตรการทำโฆษณาเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

เมื่อผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้แล้ว บุคคลทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์จะมีโอกาสได้นำทักษะดิจิทัลไปปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เข้าร่วมโครงการ

พันธมิตรที่ร่วมมือในโครงการนี้มีใครบ้าง

เทพช็อป เบนโตะเว็บ สเกาท์เอาท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แกร็บ ประเทศไทย ทรู ดิจิทัล พาร์ค ดิ เอสเคิร์ฟ และ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คัดมาเพื่อคุณ

ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และบุคคลทั่วไป ที่อาจจะมีความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลอยู่แล้วหรือไม่มีเลยก็ได้ แต่สนใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านนี้ เพื่อต่อ
ยอดธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง

 • ขั้นตอนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องเข้าร่วมการอบรมผ่านทางออนไลน์ในหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ จะมีหลักสูตรพิเศษสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยเฉพาะ
  • เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือกที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาช่วยลงมือปฏิบัติการจริง
  • เมื่อจบโครงการ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะได้ทั้งความรู้ ทักษะ และช่องทางออนไลน์ใหม่ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าและผู้สนับสนุนองค์กร
 • ขั้นตอนสำหรับบุคคลทั่วไป
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แล้วรับฟังการอบรมผ่านทางออนไลน์
  • เมื่ออบรมทั้งหมดเสร็จแล้ว จะต้องทําแบบทดสอบ ถ้าผ่านก็จะสามารถลงมือปฏิบัติการจริงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • เมื่อจบโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ลงมือทำจริง นอกจากนี้ยังจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการสมัครงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “Saphan Digital” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563