คุณกำลังอ่าน
ภาพพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เปิดให้ประชาชนโหลดได้ฟรี

ภาพพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เปิดให้ประชาชนโหลดได้ฟรี

DarthDome

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562

และได้มีการ พระราชทาน ภาพพระราชพิธี ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปโหลดได้ฟรี แบบต้นฉบับ ที่มีความคมชัดสูง และไม่มีการลดความละเอียด โดยประชาชนชาวไทยสามารถโหลดไปเก็บเป็นที่ระลึกได้ ที่ Google Drive