คุณกำลังอ่าน
งานเข้า นินเทนโด โดนเยอรมันยื่นฟ้องข้อหาไม่สามารถยกเลิกการจองเกมล่วงหน้าได้

งานเข้า นินเทนโด โดนเยอรมันยื่นฟ้องข้อหาไม่สามารถยกเลิกการจองเกมล่วงหน้าได้

DarthDome
Vivo V20 Pro

หน่วยงานผู้บริโภคเยอรมันได้ยื่นฟ้องนินเทนโดต่อการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องต่อข้อกำหนดของผู้บริโภค  โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่า eShop ไม่อนุญาตให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้ โดยปัญหานี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อนอร์เวย์ได้ระบุว่าร้านค้าออนไลน์ eShop ระบุว่าทางนินเทนโดมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค

โดยเป็นที่รู้กันว่าการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ของนินเทนโดหากสั่งจองล่วงหน้าแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ โดยทางนินเทนโดได้ ตอบกลับกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆ เนื่องจากมีการโหลดเกมล่วงหน้าก่อน ซึ่งปู่นินได้ระบุว่าเท่ากับการซื้อขายได้สมบูรณ์แล้วทำให้ไม่สามารถยกเลิกได้

แต่ทางหน่วยงานผู้บริโภคเยอรมันได้ทำการฟ้องร้อง Nintendo โดยขั้นตอนทั้งกระบวนการของศาลน่าจะใช้เวลาตลอดทั้งปี และจะเริ่มพิจารณคดีในอีก 3-4 สัปดาห์ ข้างหน้า