คุณกำลังอ่าน
ทิมคุก เปิดข้อมูล Apple Watch ช่วยชีวิตชายคนหนึ่งไว้ได้

ทิมคุก เปิดข้อมูล Apple Watch ช่วยชีวิตชายคนหนึ่งไว้ได้

DarthDome

สำหรับการมาของ smart watch ที่นอกจากจะบอกเวลา และบอกอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบและนำไปใช้ประมวลผลเพื่อสุขภาพที่ดี แต่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นเมื่อมีชายวัย 76 ปีได้ส่งจดหมายไปยัง ทิมคุก เปิดข้อมูล Apple Watch ช่วยชีวิตเขาไว้ได้

โดย ชายวัย 76 ปีนาม Gaston D’Aquino โดยเขาอาศัยอยู่ใน ฮ่องกงได้ส่งเมลไปยัง ทิมคุก CEO ค่าย apple บอกว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาเขากำลังอยู่ในโบสถ์ และนาฬิกา Apple Watch ได้ขึ้นแจ้งเคือนว่าอัตราการเต้นหัวใจของเขาสูงเกินไป และหลังจากนั้นครอบครัวของเขาได้พาเขานำส่งโรงพยาบาล

และผลการตรวจพบว่าโรคหัวใจที่เขาเป็นอยู่ทำให้เส้นเลือดบริเวณหัวใจตีบและมากถึงร้อยละ 90 โดยเขาได้รับการรักษาโดยใช้บอลลูน และหลังจากการรักษา คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ชื่นชม Apple Watch ที่สามารถแสดงผลการเต้นของหัวใจได้เที่ยงตรงมาก โดยเขาได้ออกจากโรงพยาบาลและกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของ smart watch ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ใช้งานไว้ได้

คัดมาเพื่อคุณ