คุณกำลังอ่าน
รัฐบาลเตรียมปรับหมายเลขโทรศัพท์บ้านจาก 9 หลัก เป็น 10 หลักทั่วประเทศ รองรับนโยบาย Smart City

รัฐบาลเตรียมปรับหมายเลขโทรศัพท์บ้านจาก 9 หลัก เป็น 10 หลักทั่วประเทศ รองรับนโยบาย Smart City

ดร.อเสข ขันธวิชัย
Vivo V20 Pro

เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อประชุมวางแผนปรับโครงสร้างด้านดิจิทัล ได้พิจารณาปรับหมายเลขโทรศัพท์บ้านจาก 9 หลัก เป็น 10 หลักทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโทรศัพท์บ้านอีก 100 ล้านเลขหมาย สำหรับรองรับนโยบายเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย 1 หลักที่เพิ่มเข้ามานั้นจะอยู่ในลำดับที่ 2 ต่อจากเลข “0” ส่งผลทำให้หมายเลขในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากที่ขึ้นต้นด้วย 02XXXXXXX กลายเป็น 012XXXXXXX และในต่างจังหวัดจากที่เป็น 042XXXXXX กลายเป็น 0142XXXXXX เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี ระบุว่าขอให้ทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาปรับโครงสร้างด้านดิจิทัล ครั้งนี้ จะต้องทำงานตามกรอบกฎหมาย และบูรณาการงานให้สอดคล้องแผนพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง

คัดมาเพื่อคุณ