♥ ☼ Facebook symbols (key Alt) : พร้อมแชร์สัญลักษณ์ที่สร้างเองแบบสวย ๆ ในคอมเม้นท์กัน ♥

วิธีโพสสัญลักษณ์ใน Facebook ทำอย่างไร?
♥ สัญญลักษณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้สามารถใช้ใน Facebook ได้ เพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับการ ตั้งชื่อ โพสข้อความ การสนทนาผ่าน messager คอมเม้นท์ และอื่น ๆ อีกมาก เราจึงรวบรวมมาให้เพื่อน ๆ ครับ
♪ = Musical note
♫ = Big musical note
= Black heart
= Smile face
☻ = Black smile face

วิธีการใช้สัญลักษณ์ ทำได้ 2 รูปแบบ นั่นคือ

1. Copy แล้ว paste ในพื้นที่ใส่ข้อความของ facebook
2. พิมพ์จากคีย์บอร์ดโดยใช้ร่วมกับปุ่ม ALT

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ลองนึกภาพนะครับ สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้น จะมีคีย์บอร์ดที่แยกปุ่มตัวเลขไว้ด้านขวามือ เราจะใช้ปุ่มตัวเลขเหล่านั้นเท่านั้น วิธีการก็คือ ให้กดปุ่ม ALT ค้างไว้ ตามด้วยตัวเลข ดังรายการข้างล่าง เท่านี้ก็จะได้สัญญลักษณ์ตามต้องการครับ (ห้ามใช้ปุ่มตัวเลขด้านบนของคีย์บอร์ด)

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

มีวิธีแต่ยุ่งากกว่า Copy แล้ว paste เถอะครับ
Alt + 1
Alt + 2 ☻
Alt + 3
Alt + 4
Alt + 5
Alt + 6
Alt + 7 •
Alt + 8 ◘
Alt + 9 ○
Alt + 10 ◙
Alt + 11
Alt + 12
Alt + 13 ♪
Alt + 14 ♫
Alt + 15 ☼
Alt + 16 ►
Alt + 17 ◄
Alt + 18
Alt + 19
Alt + 20 ¶
Alt + 21 §
Alt + 22 ▬
Alt + 23 ↨
Alt + 24 ↑
Alt + 25 ↓
Alt + 26 →
Alt + 27 ←
Alt + 28 ∟
Alt + 29
Alt + 30 ▲
Alt + 31 ▼
ส่วนนี่คือสัญลักษณ์ตัวอื่น ๆ ที่สามารถ Copy แล้ว paste ไปได้เลยครับ
♪ ♫ ■ □ ▬ ▲ ►▼ ◄ ◊ ○ ● ◘ ◙ ◦ ☻☼ ▬ ☻ ◙ ◘ ▀ €
๏ ๐ ๑ ๒๓ ๔ ๕๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ Ẁẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ạ ạ Ả ả Ấấ Ầ ầẨ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ểể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị ỌÆ ¢ ™ Ð ¹ º ç Þ ß ÿ æ â ã ¥ ¤ £ ¦ ©ª « ¬ ­® ¯
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è éê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ ĀāĂă Ąą Ć ć ĉ Ċ ċ ő Œ œ Ŕŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Šš Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ ŸŹ ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽǾ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ;΄
₪ ₫ € ℅ l№ ™ Ω e ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∂ ∆ ∏∑ – / · v 8 ∫ ˜ ≠ = = □ ◊● ◦ fi fl ﬠ
שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ אּ בּ גּ◄ ▬ ☻ ▬ ► Л п † ‡
█ ▌▐ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
═ ╬ ╦ ╩ ╦ ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪ ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜
⌠⌡│┌┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║
╬ ╫ ╪ ╩╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═

สามารถ Copy ไปวางแบบเดี่ยว ๆ หรือนำไปสร้างเป็นรูปร่างลักษณะนี้ก็ได้นะครับ

░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░
░░░░░▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓░░░░░
░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓░▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░
░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░
░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░
░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░
░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░
░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░
░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░

เกาะประเด็น:  Facebook เปิดตัว สกุลเงิน ดิจิทัลของตัวเองในชื่อ Libra

 

░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░
░░░░░▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓░░░░░
░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓░▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░
░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░
░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░
░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░
░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒ชลิดา▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░
░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░
░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▓▓▓░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░
╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╞ ╝ ╜ ╛╚ ╙ ╗ ╘ ╗▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙
╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╞ ╝ ╜ ╛╚▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╞ ╝ ╜ ╛ ╚
╥ ╤ ╣ ╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╦▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╜ ╛╘ ╗
╥ ╤ ╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╞ ╝ ╜
╥ ╤ ╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╗ ╘ ╗
╥ ╤ ╣ ╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ╙ ╗ ╘ ╗
╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╞ ╝ ╜ ╛ ╚
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╨ ╧ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╨ ╧ ╦
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╨ ╧ ╦ ╥ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╨ ╧ ╦ ╥ ╤
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣▓▓▓▓▓╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣
ส่วนรูปร่างอื่น ๆ ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ โพสแชร์กันในคอมเม้นท์ของบทความหรือใต้โพสของ Facebook ในแฟนเพจ เรานะครับ