คุณกำลังอ่าน
PR : วีโว่ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานการประกวด ARCHITECTURE MUSEUM OF 21st CENTURY COMPETITION 2014

PR : วีโว่ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานการประกวด ARCHITECTURE MUSEUM OF 21st CENTURY COMPETITION 2014

AppDisqus Team

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาวีโว่เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนการแข่งขันออกแบบ ARCHITECTURE MUSEUM OF 21st CENTURY COMPETITION 2014 ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ร่วมกันระหว่างนิตยสาร B-1 และสปอนเซอร์ใจดีอย่าง กรุงเทพมหานคร, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Acer, Knauf, Cannon และ vivo Smartphone ชิงโล้รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมทั้งวีโว่ได้มอบมือถือ vivo Smartphone จำนวน 12 เครื่อง และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายในงานกว่า 150,000 บาท

ETB_0448

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน : Museum(s) of Architecture พิพิธสถาปัตยกรรมไม่รู้จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายภูมิภัทร เมฆมัลลิกา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน : Architecture of chance มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

นาย ชวนันท์ ประสงค์วิวัฒน์

นส ดรัสวิน ชูมี

นส วลัยพร พงษ์นุเคราะห์ศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน : Kaleido Project มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวณัฐพัชร์ โลไทยสงค์

นายศุภเจต เอกเอื้อมณี

นายสรพัฒน์ มณีวงศ์

รางวัลชมเชย

1. ชื่อผลงาน : Ungrown City มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

Yunyu Huang

Kinley Eden Dorji

Sonam Paldon

2. ชื่อผลงาน : บ้านไทย=พิพิธภัณฑ์ (Re-Programing) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายปรินทร์ จงสุขกิจพานิช

นายจิรภัทร ฉันท์พิชัย

3. ชื่อผลงาน : The Node มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายชณัชชัย ใบยา

4. ชื่อผลงาน : Line Light Learn มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คัดมาเพื่อคุณ

นายอาฟิฟ ดอรอฮิง

นายสิทธิ์พงศ์ วิริยพานิชย์

5. ชื่อผลงาน : Surface มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายศุภกร นกรอด

นายณัฐพล มูละ

นายหัสดีน บินมะแอ

6. ชื่อผลงาน : Architecture on the water มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายวุฒิพงศ์ คำแสน

7. ชื่อผลงาน : จักรสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชยุตม์ วรชาติเดชา

นายธัญพิชชา ไตรวุฒิ

นายบุณยกร จันทนยิ่งยง

View Comments (0)

Leave a Reply