คุณกำลังอ่าน
PR : “วีโว่ สมาร์ทโฟน” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการประกวดออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด “Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf”

PR : “วีโว่ สมาร์ทโฟน” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการประกวดออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด “Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf”

AppDisqus Team

นิตยสาร B-1 ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และเฟอร์นิเจอร์ ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแนวโน้มงานออกแบบ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม และวิถีชีวิตในอนาคตข้างหน้า นำโดย คุณศดานันท์ สุโรจน์วานิชกุล (Managing Director) ผู้บริหารนิตยสาร B-1 ร่วมกับ คุณสงวนศักดิ์ ศรังคะศิริ (Technical Manager Thailand) บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตยิปซั่มบอร์ดที่มีชื่อเสียง จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการประกวดงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใต้หัวข้อ “Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf” พร้อมเผยผลงานจากนักออกแบบรุ่นเยาว์ระดับนิสิต-นักศึกษา เพื่อยกระดับงานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

001

คุณ ปิยธิดา โชติทัตต์ Brand Manager บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการประกวดการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมในครั้งนี้ เพราะสอดคล้องกับแนวความคิดการออกแบบโทรศัพท์มือถือของทางวีโว่ ที่มีทีมวิจัยและพัฒนาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการออกแบบให้สินค้าของทางวีโว่เป็นที่โดดเด่นจับต้องได้ นอกเหนือจากสเปคข้างในเครื่องที่เราจัดเต็มตลอด เอาใจผู้ใช้สมาร์ทโฟนจากทางประเทศไทย”

คุณศดานันท์ สุโรจน์วานิชกุล ผู้บริหารนิตยสาร B-1 เผยว่า “สำหรับโครงการประกวดผลงานทางสถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์นั้น เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการออกแบบผลงานให้เข้ากับยุคสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยสอดคล้องกับแนวความคิดหลักของนิตยสาร B-1 ซึ่งเป็นนิตยสารที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบและดีไซด์ทางสถาปัตย์กรรมเชิงบวกฯ”

คัดมาเพื่อคุณ

003

ทั้งนี้ ทางบริษัท วีโว่ฯ ได้เข้ามาสนับสนุนในงานดังกล่าวเพื่อเป็นตัวแทนในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นเยาว์ ที่จะสามารถพัฒนาการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ควรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมต่อไป

View Comments (0)

Leave a Reply