Nintendo สนใจทำคอนโซลมินิ ย้อนยุควางขายอีกในอนาคต

Avatar photo
snesss | Famicom Mini | Nintendo สนใจทำคอนโซลมินิ ย้อนยุควางขายอีกในอนาคต

เซสชั่นคำถาม & คำตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยประธาน Nintendo คุณ Shuntaro Furukawa ได้เปิดเผยว่าบริษัทกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของ การสร้าง เครื่องเกม มินิเรโทรเพิ่มเติม สานต่อจาก คอนโซล NES Classic Mini และ Super NES Classic Mini ต่างประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ Nintendo

โดยคุณ Furukawa กล่าวว่าเขาเข้าใจถึงความนิยมของของเกม ย้อนยุคและต้องการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบ Classic Mini ใหม่  โดยเราต้องการให้ผู้คนทุกวัยเล่นผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ อันที่จริง หลังจากที่อยู่ในธุรกิจวิดีโอเกมมาหลายปี เราเชื่อว่าขณะนี้มีรุ่นต่างๆ มากมายที่นำคอนโซล Nintendo จะสามารถนำมาใช้

และทางนินเทนโด จะยังคงตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำเสนอเนื้อหาแบบคลาสสิก เช่น ซีรีส์ NES และ Super NES Classic Mini ตลอดจนบริการออนไลน์ของเรา เพื่อเป็นการสื่อสารความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ของเราไปยังคนรุ่นต่างๆให้มากที่สุด