Sony Cyber​​shot

0

Sony Xperia i1 Honami จะกลับมาฟื้นฟูมือถือที่เน้นความเป็น Camera Phones!!!

สำหรับชื่อ Sony Cyber​​shot เป็นชื่อที่แฟนๆมือถือสมัย Sony Ericsson ต้องคิดถึงกันแน่ๆ ซึ่งคราวนี้มีข่าวว่า Sony สนใจที่จะกลับมาปลุกผีชูระลึกถึงความยิ่งใหญ่ที่มือถือของ Sony Ericsson เคยเป็นราชาแห่งกล้องมือ…