Avatar photo

t3n9

ເຂົາວ່າ ຄົນມີປະຫວັດຄືຄົນບໍ່ດີ.......ສະນັ້ນຖ້າຢາກເປັນຄົນດີ ບໍ່ມີປະຫວັດດີກວ່າ ;D

30 Articles Published | Follow:
Huawei G7 Plus1 | G7 Plus | ຣີວິວ HUAWEI G7 plus ຂອງດີໃນລາຄາຫນ້າສົນໃຈ
ຣີວິວ HUAWEI G7 plus ຂອງດີໃນລາຄາຫນ້າສົນໃຈ
ຣີວິວ Samsung Galaxy Note 5 ເຄື່ອງລະດັບທັອບຂອງລະບົບ Android ຈາກ Samsung