Samsung Galaxy Note10 อาจมีเซ็นเซอร์ 3D ToF สองตัว

ยังคงหลุดออกมาต่อเนื่องสำหรับข้อมูลของ Samsung Galaxy Note10 โดยข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลจากภาพหลุดของงานออกแบบเคส ซึ่งจากภาพจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ 3D Time of Flight (ToF)  ซึ่งเซ็นเซอร์ ToF  ถูกใช้งานแล้วใน Galaxy S10 5G (ด้านหน้าและด้านหลัง) และ Galaxy A80 (เป็นส่วนหนึ่งของกล้องพลิกขึ้นมาเป็นกล้องหลังและหน้า) เซ็นเซอร์เหล่านี้ใช้สำหรับแสดงโบเก้ สำหรับแอปพลิเคชั่น AR และการจดจำใบหน้า

เราได้เห็นแล้วว่าเซ็นเซอร์ 3D ToF จะเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่ากล้อง Galaxy Note10 แน่นอนว่ามันจะมีการใช้เซ็นเซอร์ ToF สองตัวในรุ่น  Note10 + เนื่องจากมีข้อมูลหลุดที่มีโมดูล ToF สองตัวที่ด้านหน้าและด้านหลังเช่น Galaxy S10 5G  แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ามันจะทำงานอย่างไรกับการออกแบบรูเจาะบนหน้าจอ เพราะ Note 10 จากภาพหลุดของแผ่นกันรอยหน้าจอจะแสดงเพียงรูกลมเล็ก ๆ ซึ่งแตกต่างจากรูกว้างพิเศษของ Galaxy S10 5G

KOLEN ผู้ผลิตเลนส์ชาวเกาหลีใต้ลงทุน 21.6 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างโรงงานใหม่ในเวียดนามซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 13 ล้านเป็น 25 ล้าน เลยส์ เรียกว่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งอาจจะตรงกับข่าวการเพิ่มจำนวนเซ็นเซอร์นี้

 

เกาะประเด็น:  ซีรีส์ Galaxy Note รุ่นราคาถูกลงอาจจะมีชื่อว่า Samsung Galaxy Note10 Lite