มาทดสอบการใช้งานของสมองของคุณด้วยการมองภาพว่า “คุณเห็นเป็นสีอะไร”

วันหยุดนี้ทาง appdisqus อยากส่งบททดสอบสมองของเราดูว่าเป็นคนใช้สมองซีกไหน โดยตามข้อมูล สมองซีกซ้ายจะใช้สำหรับการใช้เกี่ยวกับเหตุผลและคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ เช่นการคิดเลข การอ่านหรือ การเขียน รวมทั้งใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ส่วน สมองซีกขวา จะใช้ในเรื่องของศิลปะ เช่นการฟังเพลง และจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ

โดยจากภาพผู้ที่ใช่งานสมองซีกขวา เป็นหลักจะเป็นพวกศิลปินคุณ จะเห็นรองเท้าเป็น สีชมพู และสีขาว ส่วนผู้ที่ใช้สมองซีกซ้าย พวก logic คิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่นแบบ 1+1 = 2 คือต้องมีเหตุผลรองรับ คุณรองเท้าในภาพเป็นสีเขียว และ สี เทา แล้วคุณเห็นเป็นสีอะไรช่วยคอมเม้นต์ ไว้ที่ด้านล่างด้วยครับ