เยอรมันสั่งแบนนาฬิกาสมาร์ทวอชต์สำหรับเด็กและขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยทำลายทิ้ง

เยอรมันเริ่มเคลื่อนตัว สั่งแบนนาฬิกาอัจฉริยะที่ทำมาเพื่อเด็กๆ ออกจากตลาด พร้อมขอให้ผู้ปกครองและโรงเรียนข่วยกันสอดส่องดูแล เพราะนี่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ นั่นเอง

หน่วยงานด้านโทรคมนาคมของประเทศเยอรมันชื่อ Bundesnetzagentur สั่งแบนนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กทั้งหมด พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองร่วมกันทำลายนาฬิกาเหล่านั้นทิ้งเสีย โดยจากรายงานของ Bleeping Computer ระบุว่ากฎหมายบังคับนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุที่ว่าหน่วยงานมีความเข้าใจอุปกรณ์สมาร์ทวอชต์ที่เกาะกลุ่มตลาดสำหรับเด็กนั้นเป็นเหมือนเครื่องดักฟังมากกว่าเป็นของเล่นนั่นเอง

ทั้งนี้ในเดือนที่ผ่านมา องค์กรผู้บริโภคยุโรปได้ประกาศว่านาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็กนั้นเป็นบ่อเกิดข้อบกพร้อมทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยชั้นดีของเด็กๆ เลย โดยทางองค์กรระบุว่านาฬิกาที่มีการฝังชิปเซ็ต GPS ลงไปในตัวนั้นง่ายและเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูลและทำให้เด็กๆ สามารถถูกติดตามได้ง่ายดายผ่านทางตัวนาฬิกาอัจฉริยะนั่นเอง

Bundesnetzagentur ยังแนะอีกว่าผู้ปกครองที่ซื้อสมาร์ทวอชต์ให้บุตรหลานแล้วนั้นควรทำลายของเหล่านั้นทิ้งไปเสีย และแนะให้โรงเรียนช่วยกันตรวจตราเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

หากทางสหภาพยุโรปยังคงเดินหน้าบีบผู้ผลิตให้ยกระดับความปลอดภัยของนาฬิกาอัจฉริยะขึ้นต่อไปอีกแบบนี้ น่าจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคเองในทุกช่วงอายุที่จะได้มีนาฬิกาอัจฉริยะที่พัฒนาเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยได้ดีกว่าปัจจุบันนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวผู้บริโภคในทุกกลุ่มทุกวัยนั่นเอง