รีวิวแอพ Thai Calculus 1 คู่มือการเรียนรู้วิชาแคลคูลัส

ผมเชื่อว่าผู้ใช้ iPad หลายท่านหวังตั้งแต่ก่อนจะซื้อแล้วว่า จะสามารถนำมาใช้ช่วยในการทำงานด้วย แต่สุดท้ายก็มาลงเอยที่เล่นเกมได้สนุก เล่นเว็บได้สะใจ ส่วนเรื่องงานก็ทำบน PC เหมือนเดิม ในบทความนี้เราจะมาแนะนำแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยทำให้ iPad ของเราได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นครับ แอพที่เราจะแนะนำนี้ก็คือ Thai Calculus 1 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นลักษณะสื่อการเรียนรู้  จะมีเนื้อหาด้านต่างๆของวิชาแคลคูลัส เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจการเรียนรู้วิชาแคลคูลัสครับ

 

คุณสมบัติ Thai Calculus 1

โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะมีทั้งหมด 6 บท ได้แก่

บทที่ 1 ทบทวน  เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนจริง พีชคณิตบนจำนวนจริง พหุนาม การแก้สมการ
ช่วงและการแก้อสมการ รากที่ n เรขาคณิต ระบบพิกัดฉาก เส้นตรง

บทที่ 2 ฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบด้วย กราฟของสมการ นิยามของฟังก์ชัน คุณสมบัติพื้นฐานของ
ฟังก์ชันฟังก์ชันชนิดพิเศษ

บทที่ 3 ฟังก์ชันที่สำคัญ เนื้อหาประกอบด้วย ฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม คุณสมบัติของ log

บทที่ 4 ลิมิตของฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบด้วย นิยามของลิมิต เทคนิคการหาลิมิต ลิมิตทางเดียว
ลิมิตอนันต์และลิมิตค่าอนันต์

บทที่ 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบด้วย นิยามของอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตร
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์โดยปริยาย

บทที่ 6 ปริพันธ์ของฟังก์ชัน เนื้อหาประกอบด้วย นิยามและสูตรพื้นฐาน สูตรการอินทิเกรต เทคนิคการ
อินทิเกรต อินทิเกรตทีละส่วน อินทิกรัลจำกัดเขต

บทเรียนและหัวข้อย่อย

บทเรียนและหัวข้อย่อย

 

ส่วนการใช้งานจะคล้ายกับ E-Book ครับ นั่นคือเป็นเป็นลักษณะอ่านหนังสือทั่วไปนั่นเอง แต่เนื้อหาจะมีความสวยงามมากกว่าหนังสือ และไม่ยากหรือซับซ้อนเหมือนกับเนื้อหาในหนังสือแคลคูลัสทั่วไป สิ่งที่ผู้เขียนเน้นคือ การสรุปเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้  รวมถึงสร้างแอพพลิเคชั่นให้เข้าถึงได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา หากต้องการหาสูตรต่างๆก็ค้นหาในแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทันที

ลักษณะการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน

 

[gradeC]
แสดงความคิดเห็น